Jalan Yang Manakah Yang Hendak Ditempuh

Posted by "membaca Al Quran 0 komentar

Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang,  dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.

Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,

Tetapi ..... dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.

Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

AL LAIL (MALAM) : 1 - 21

0 komentar:

Post a Comment

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About