Hasbunallah Wani'mal Wakil

Posted by "membaca Al Quran 0 komentar
" Hasbunallah Wani'mal Wakil Ni'mal Maula Wani'mannasir "


Mengapa harus cemas, mengapa harus takut, mengapa harus khawatir, bukankah ada ALLAH subhanahu wata'ala yang menjadi penolong dan pelindung kita?

Kita adalah makhluk yang lemah, kita tidak memiliki kekuatan. kekuatan hanya milik Allah, maka serahkan segala urusan kepada-NYA, Insya Allah jika kita bertawakkal kepada Allah swt maka Dia akan menjadi Penolong dan Pelindung kita. Mempercayakan diri kepada Allah SWT dalam melaksanakan suatu rancangan, bersandar kepada kekuatan-Nya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, berserah diri di bawah perlindungan-Nya pada waktu menghadapi kesukaran"

Wallahu A'lam

0 komentar:

Post a Comment

Blogger news

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About